ÚŘEDNÍ DESKA    /    INFORMACE  PRO OBČANY    /    KULTURA        

 

Menu

 

  Úvodní stránka


 

 Obecní úřad


   Kontakty
  Elektronická podatelna
  Úřední deska
  Povinné informace
  Profil zadavatele
  Registr oznámení
  Czech POINT
  Záměry a projekty
  Právní předpisy obce
  Územní plán obce
  Informace pro občany
  Tiskopisy
  GDPR
  Životní situace
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Územní plán obce Radkov
Územní plán Radkov byl spolufinancován z podprogramu 117D0510 „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ pro rok 2016 „Územní plán“ akce „Územní plán Radkov, i.č. 117D051000032“.Územní plán obce Radkov byl vydán jako opatření obecné povahy č. 01/2019 na 5. zasedání Zastupitelstva obce Radkov konaném dne 10.4.2019 usnesením č. 62/5. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dnem 1.5.2019.
Do Územního plánu RADKOV vydaného formou opatření obecné povahy je možno nahlédnout v listinné podobě u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, u Obce Radkov.
Do Územního plánu RADKOV vydaného formou opatření obecné povahy je dále možno nahlédnout v listinné podobě včetně její dokladové části na Městském úřadě ve Vítkově, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.
Územní plán RADKOV, opatřen záznamem o účinnosti bude uložen u obce RADKOV. Územní plán poskytuje pořizovatel Městskému úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, jako stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jemuž se uvedená dokumentace poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

   

Hlavní výkres - schvalovací doložka

IB1-Výkres zákl.členění

IB1-Výkres zákl_členění-leg

IB2-Hlavní výkres

IB2-Hlavní výkres-leg

IB3-Koncepce DI

 

IB3-Koncepce DI-leg

 

IB4-Koncepce TI

 

IB4-Koncepce TI-leg

 

IB5-Výkres VPS-VPO

 

IB5-Výkres VPS-VPO-leg

 

IIATextová část

 

IIB1_1-Koordinační výkres 2000
 

IIB1_1-Koordinační výkres 2000-leg

 

IIB1-Koordinační výkres 5000

 

IIB1-Koordinační výkres 5000-leg
 

IIB2-Širší vztahy

 

IIB-3-Výkres záboru ZPF

 

IIB-3-Výkres záboru ZPF-leg

 

IIC Vyhodnocení vlivů ÚP

 

UZ mpmrcr

 

UZ Opatření obecné povahy redigováno

 

UZ Textová část - schvalovací doložka

MF Software
 
 
 
 
S e z n a m
 
Počasí Radkov (okres Opava) - Slunečno.cz